Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

 

POLICY

Safetracks övergripande mål är att kunderna, myndigheter och anställda skall ha förtroende för vår organisation och våra produkter. Detta åstadkommer vi genom ständig förbättring av:

 • Utveckla nya produkter som uppfyller kundernas krav, egna krav och tillämpliga myndighetskrav samt beakta den miljöpåverkan som produkterna genererar.
 • Kunna vägleda kunderna vid val av utrustning och komponent.
 • Tillverka på ett ergonomiskt, arbetsmiljösäkert och rationellt sätt, utan att fel uppstår och att resursförbrukningen blir anpassad efter behovet. Sortera avfall så mesta möjliga kan återvinnas samt förebygga möjliga föroreningar.
 • Utföra serviceuppdrag på erhållna produkter som säkerställer fortsatt funktion och tillförlitlighet.
 • Uppfylla kundkrav avseende leveranser i rätt tid och att verksamheten uppfyller tillämpliga myndighetskrav.
 • Sträva efter noll olycksfall och minimal risk för ohälsa både gällande egen personal samt för slutanvändare.
 • Safetrack skall uppfattas som en flexibel samarbetspartner som ständigt utvecklar verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen och att miljöpåverkan minskas.

Vårt agerande och rättesnöre gentemot alla intressenter skall i alla lägen spegla det vi står för:

 • Professionalitet och kompetens. Såväl internt som externt. Arbetsmiljö och kvalitet är prioriterat.
 • Långsiktighet. Lönsamhet på lång sikt via starkt förtroende och tillit från kunden och andra intressenter. Ständig utveckling för att möta en föränderlig omvärld. Flexibilitet!
 • Ansvar. Över sitt egna arbete så att vi ständigt förbättrar oss samt kan erbjuda våra kunder bättre och mer miljövänliga alternativ.
 • Nolltolerans. Mot diskriminering och trakasserier. Vi respekterar och hjälper varandra och våra kunder. Vi ser våra olikheter som en möjlighet i stället för ett problem. Vi har en familjär kultur med god ton och rak feedback. Som vi själva vill bli behandlade, behandlar vi andra!

Alla medarbetare är delaktiga och ansvarar för att dessa utfästelser förverkligas.

ISO 9001

Safetracks produkter tillverkas noggrant och enligt de högsta standarderna med hjälp av kvalitetssystemet ISO 9001. ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som fastställer krav för att säkerställa att en organisation kontinuerligt levererar produkter och tjänster av hög kvalitet till sina kunder.

Genom att följa ISO 9001 standarden har vi implementerat ett strukturerat kvalitetsledningssystem som omfattar alla aspekter av vår produktionsprocess. Detta inkluderar noggrann övervakning av varje steg i tillverkningsprocessen, från materialhantering och produktionsmetoder till kvalitetskontroller och efterlevnad av relevant lagstiftning och föreskrifter.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att våra medarbetare är välutbildade och medvetna om sina ansvar när det gäller kvalitet. Genom att tillhandahålla utbildning och kontinuerligt utvärdera våra processer strävar vi efter att ständigt förbättra och optimera vår produktionsverksamhet.

ISO 9001 standarden kräver också att vi etablerar och underhåller en effektiv dokumenthantering och spårbarhetssystem. Detta innebär att vi noggrant dokumenterar och registrerar varje steg och varje beslut som tas under tillverkningsprocessen. Detta gör det möjligt för oss att spåra och identifiera eventuella problem eller avvikelser, och vidta omedelbara åtgärder för att korrigera dem.

Genom att följa ISO 9001 standarden kan vi garantera att vår produkt tillverkas med noggrannhet och uppfyller höga kvalitetskrav. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en pålitlig och hållbar produkt som möter deras behov och förväntningar. Vårt åtagande att arbeta enligt ISO 9001 standarden är en tydlig indikation på vår strävan efter kvalitet och kontinuerlig förbättring.

ISO 14001

Safetrack har antagit miljöledningssystemet ISO 14001 som grund för vårt miljöarbete. ISO 14001 är en internationell standard som syftar till att hjälpa organisationer att effektivisera sina miljöprestanda och minska sin påverkan på miljön.

Vi arbetar aktivt med att identifiera och bedöma de miljöaspekter och miljöpåverkan som vår verksamhet genererar. Genom att kartlägga och analysera dessa aspekter kan vi implementera lämpliga åtgärder för att minska negativa effekter och främja hållbarhet.

Vår verksamhet har etablerat tydliga miljömål och handlingsplaner för att uppnå dessa mål. Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser, avfallshantering och vattenanvändning. Genom att integrera miljöaspekter i vår verksamhetsplanering och beslutsfattande tar vi aktivt ansvar för vår miljöpåverkan.

Vi genomför regelbundna utbildningar och medvetandehöjande aktiviteter för att engagera våra medarbetare och öka deras kunskap om miljöfrågor. Genom att involvera hela organisationen skapar vi en stark miljökultur och främjar ett proaktivt tillvägagångssätt för att minimera vår påverkan på miljön.

För att säkerställa att vårt miljöledningssystem fungerar effektivt och kontinuerligt förbättras, genomför vi regelbundna interna och externa revisioner. Vi utvärderar våra processer, övervakar våra prestanda och vidtar åtgärder för att ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Genom att följa ISO 14001 och integrera miljöaspekter i vårt dagliga arbete tar vi ett aktivt ansvar för att minska vår påverkan på miljön och främja hållbar utveckling. Vi strävar efter att vara en föregångare inom vår bransch när det gäller miljöprestanda och arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöbelastning.

 

 

SESverige - SEK
Välj dina inställningar/Choose your settings
Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan